Members List

BANGALORE RCOG TRUST MEMBERS LIST 2014-2015

1. Sister Lillian Therese, Kerala , Patron
2. Dr. Jaya Narendra, Patron
3. Dr. Jaya Bhat
4. Dr. Vidyamani Lingegowda, Hon. President
5. Dr. Latha Venkataram, Hon. Secretary
6. Dr. Kamini Rao
7. Dr. Mohini Prasad
8. Dr. Devika Gunasheela
9. Dr. Chitra S. Murthy, Hon. Treasurer
10. Dr. Vishwanatha Swamy
11. Dr. Umadevi Karunakaran
12. Dr. Jayashree Venkataram
13. Dr. Rita Mhaskar
14. Dr. Pratima Reddy
15. Dr. Pratima Radhakrishna
16. Dr. Prabha Ramakrishna
17. Dr. Manisha Singh
18. Dr. Radha Rao
19. Dr. Aruna Muralidhar
20. Dr. Anbu Subbaian
21. Dr. Arathi Rao
22. Dr. Adi Makam
23. Dr. Basavaraj
24. Dr. Brunda Chenappa
25. Dr. Shashikala

26. Dr. Jyothi Shenoy
27. Dr. Mallikarjuna Keerthi
28. Dr. Ayesha Sharief
29. Dr. Brunda Chennappa
30. Dr. Usha Vikranth
31. Dr. Madhushree
32. Dr. Lalitha Sudha
33. Dr. Thankam
34. Dr. Sirisha Reddy
35. Dr. Bharathi
36. Dr. Anju
37. Dr. Cruz
38. Dr. Meenakshi
39. Dr. Raja
40. Dr. Sreelakshmi
41. Dr. Praveena Shenoy

 

Back to Top